Informatie


Seggment gelooft in het inschakelen van arbeidsmigranten uit Europa. Wij zien de waarde die zij toevoegen aan het Nederlandse bedrijfsleven. Door goede en gemotiveerde mensen te selecteren en hen overal in bij te staan, koppelen we arbeidsmigranten aan werkgevers. Daarbij staat de arbeidsmigrant bij ons altijd centraal. Het draait om respect, motivatie en prestatie. Door alles perfect voor hen te organiseren en door hen te behandelen met het respect dat ze verdienen, zorgen we voor blijvend gemotiveerde medewerkers. Het gevolg: een prettig en succesvol verblijf in Nederland voor onze uitzendkrachten en goede invulling van het werk, lage arbeidskosten en continuïteit voor werkgevers.
 

Vervoer en Huisvesting

Seggment stelt hoge eisen aan de huisvesting van haar internationale medewerkers. Zij hebben allemaal hun thuis(land) tijdelijk verlaten om hier de schouders onder onze last te zetten. Seggment beschouwt het dan ook als een plicht om een goede gastheer te zijn en zorgt voor huisvesting en begeleiding volgens de strenge ABU International normering.

Seggment beschikt over een groot wagenpark in eigen beheer. Hierdoor zijn we flexibel en is het woon- werkvervoer voor de medewerkers perfect geregeld. De medewerkers krijgen een auto ter beschikking en carpoolen met elkaar of maken gebruik van de busjes die het woon- werkvervoer verzorgen.
 

Downloads