Informacje


Seggment jest głęboko przekonany w sens zatrudniania do pracy imigrantów z Europy. Dostrzegamy ich wartość dodaną na holenderskim rynku pracy. Wykonana przez nas selekcja a potem kompleksowa obsługa solidnych i zmotywowanych pracowników umożliwia skontaktowanie pracowników z pracodawcami. Pracownik jest dla nas zawsze najważniejszy. Zasługuje on na szacunek, dobrą motywację i uznanie. Dzięki perfekcyjnej organizacji oraz traktowaniu Pracownika z szacunkiem, na jaki zasłużył, stwarzamy stałą motywację do pracy. Efektem jest przyjemny i pełny sukcesów pobyt naszych Pracowników tymczasowych w Holandii oraz solidne wdrożenie ich do wykonywanej pracy, a dla pracodawców  obniżenie kosztów i ciągłość zatrudnienia.
 

Dojazd i zakwaterowanie

Seggment ma bardzo duże wymagania z zakresie zakwaterowania swoich międzynarodowych Pracowników. Wszyscy oni opuścili (tymczasowo) swój dom (kraj), żeby nas odciążyć. Seggment uważa wręcz za swój obowiązek okazanie gościnności i zadbanie o godne zakwaterowanie i opiekę zgodnie z wysokimi wymogami ABU International [stowarzyszenia branżowego zrzeszającego agencje pracy tymczasowej].

Seggment dysponuje dużą flotą własnych samochodów. Jesteśmy w tym zakresie bardzo otwarci i potrafimy doskonale zadbać o dojazd Pracowników z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Pracownicy mają do dyspozycji samochód, mogą organizować wspólne przejazdy lub korzystają z minibusów, którymi dojeżdżają z miejsca pracy do miejsca zamieszkania.

 
 
 
Seggment Arbeidsbemiddeling b.v.
Lammermarkt 57A
2312 CM Leiden
Nederland
T +31 71 576 42 06
werken@seggment.nl

English Nederlands